TAVOITE

Potilasyhdistysten tukeminen ympäri Eurooppaa I-WISh 1.0 -kyselytulosten viestinnän helpottamiseksi jaettavien resurssien avulla

The toolkit is available in 19 languages.

Arabic  Czech  Chinese  Danish  Dutch  English  Finnish  French  German  Greek  Hebrew  Italian  Norwegian  Romanian  Russian  Slovenian  Spanish  Swedish  Turkish


Työkalupakin materiaalit

Summary slide deckYhteenvedon sisältävä diasarja

Kuvaus:
Visuaalinen PowerPoint-esitys, joka tarjoaa syvällisen katsauksen I-WISh 1.0 -tutkimustietoihin

Viestintäkanava:
• 
Kongressit
• Potilasyhdistysten kokoukset

LADATA

 

InfographicInfografiikka

Kuvaus:
Selattavissa oleva digitaalinen infografiikka, joka antaa yleiskatsauksen I-WISh 1.0 -tiedoista visuaalisella ja helposti saatavilla olevalla tavalla

Viestintäkanava:
• Esillä potilasyhdistysten verkkosivustoilla
• Sähköpostin liitteenä medialle

LADATA

 

Video AnimationVideoanimaatio

Kuvaus:
Animoitu video (2,52 minuuttia), joka viestii visuaalisesti tärkeimmät I-WISh 1.0 -tietolöydökset

Viestintäkanava:
• Kongressit
• Potilasyhdistysten kokoukset
• Esillä potilasyhdistysten verkkosivustoilla

LADATA

 

Social media visualsSosiaalisen median kuvat

Kuvaus:
Kolme visuaalisesti kiinnostavaa infografiikkatyylistä sosiaalisen median tiedostoa (GIF ja MP4:t), jotka välittävät keskeisiä I-WISh-tilastoja ja joita potilasyhdistykset voivat käyttää sosiaalisessa mediassa (Twitter ja Facebook)

Viestintäkanava:
• Potilasyhdistysten sosiaalisen median kanavat

LADATA

 

Email templateSähköpostimalli

Kuvaus:
Sähköpostimalli, joka tukee potilasyhdistyksiä paikallisten tiedotusvälineiden lähestymisessä I-WISh 1.0 -tietojen ”myymiseksi” mediakattavuuden lisäämiseksi

Viestintäkanava:
• Potilasyhdistysten yhteydenpito mediaan

LADATA

 

Article templateArtikkelimalli

Kuvaus:
Uutisartikkeli, jossa esitellään I-WISh 1.0 -tietoja potilasyhdistyksille julkaistaviksi

Viestintäkanava:
• Potilasyhdistysten viestintäkanavat, esim. verkkosivustot, uutiskirjeet

LADATA

 

Viitteet