ΣΤΟΧΟΣ

Υποστήριξη των οργανισμών ασθενών σε όλη την Ευρώπη για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των αποτελεσμάτων της έρευνας I-WISh 1.0 μέσω ενός συνόλου διαμοιραζόμενων στοιχείων

The toolkit is available in 19 languages.

Arabic  Czech  Chinese  Danish  Dutch  English  Finnish  French  German  Greek  Hebrew  Italian  Norwegian  Romanian  Russian  Slovenian  Spanish  Swedish  Turkish


Στοιχεία εργαλειοθήκης

Συνοπτική παρουσίαση διαφανειώνΣυνοπτική παρουσίαση διαφανειών

Περιγραφή:
Οπτική παρουσίαση PowerPoint η οποία εμβαθύνει στα δεδομένα της μελέτης I-WISh 1.0

Περιβάλλον επικοινωνίας:
• 
Συνέδρια
• Συναντήσεις οργανισμών ασθενών

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

 

InfographicΕνημερωτικό γράφημα

Περιγραφή:
Ψηφιακό γράφημα πληροφοριών με δυνατότητα κύλισης, το οποίο παρέχει μια επισκόπηση των δεδομένων I-WISh 1.0 με οπτικό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο

Περιβάλλον επικοινωνίας:
• Φιλοξενείται στον ιστότοπο του οργανισμού ασθενών
• Επισυνάπτεται στο email για τα ΜΜΕ

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

 

Video AnimationΒίντεο κινούμενων σχεδίων

Περιγραφή:
Ένα βίντεο κινούμενων σχεδίων (2,52 λεπτά) που επικοινωνεί οπτικά τα βασικά ευρήματα δεδομένων της I-WISh 1.0

Περιβάλλον επικοινωνίας:
• Συνέδρια
• Συναντήσεις οργανισμού ασθενών
• Φιλοξενείται στον ιστότοπο του οργανισμού ασθενών

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

 

Social media visualsΟπτικές εικόνες μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Περιγραφή:
3x οπτικά ευχάριστα αρχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε στυλ ενημερωτικών γραφημάτων (GIF & MP4s που επικοινωνούν βασικά στατιστικά στοιχεία I-WISh για τους οργανισμούς ασθενών που τα χρησιμοποιούν σε διάφορες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Twitter και Facebook)

Περιβάλλον επικοινωνίας:
• Κανάλια μέσων κοινωνικής δικτύωσης οργανισμών ασθενών

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

 

Email templateΠρότυπο email

Περιγραφή:
Πρότυπο email για την υποστήριξη των οργανισμών ασθενών να προσεγγίσουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για να «πωλήσουν» τα δεδομένα I-WISh 1.0 για την προώθηση της κάλυψης από τα ΜΜΕ

Περιβάλλον επικοινωνίας:
• Επαφή των οργανισμών ασθενών με τα μέσα ενημέρωσης

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

 

Article templateΠρότυπο άρθρου

Περιγραφή:
Άρθρο ειδήσεων που παρουσιάζει τα δεδομένα I-WISh 1.0 για δημοσίευση από τα PAG

Περιβάλλον επικοινωνίας:
• Κανάλια επικοινωνίας του οργανισμού ασθενών, π.χ. ιστότοποι, ενημερωτικά δελτία

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ

 

βιβλιογραφικές αναφορές