MÅL:

Støtt pasientorganisasjoner over hele Europa til å forenkle formidlingen av resultatene av I-WISh 1.0-undersøkelsen via en pakke med ressurser som kan deles

The toolkit is available in 19 languages.

Arabic  Czech  Chinese  Danish  Dutch  English  Finnish  French  German  Greek  Hebrew  Italian  Norwegian  Romanian  Russian  Slovenian  Spanish  Swedish  Turkish


Verktøysettressurser

Summary slide deckSammendrag lysbilder

Beskrivelse:
Visuell PowerPoint-presentasjon som dypdykker i studiedataene fra I-WISh 1.0

Kommunikasjonsinnstilling:
• 
Kongresser
• Møter for pasientorganisasjon

NEDLASTING

 

InfographicInfografikk

Beskrivelse:
Digital infografikk med rullefelt gir en oversikt over I-WISh 1.0-data på en visuell og lett tilgjengelig måte

Kommunikasjonsinnstilling:
• Vert på pasientorganisasjonens nettsted
• Vedlagt e-post for media

NEDLASTING

 

Video AnimationVideoanimasjon

Beskrivelse:
En animert video (2,52 min) som visuelt kommuniserer de viktigste funnene i I-WISh 1.0

Kommunikasjonsinnstilling:
• Kongresser
• Pasientorganiseringsmøter
• Vert på pasientorganisasjonens nettsted

NEDLASTING

 

Social media visualsVisuelle bilder på sosiale medier

Beskrivelse:
Sosiale mediefiler med 3x mer engasjerende bilder i infografikkstil (GIF og MP4er) som kommuniserer I-WISh-statistikk for pasientorganisasjoner til bruk på tvers av brukernavn i sosiale medier (Twitter og Facebook)

Kommunikasjonsinnstilling:
• Pasientorganisasjoners sosiale mediekanaler

NEDLASTING

 

Email templateE-postmal

Beskrivelse:
Mal for e-post for å støtte pasientorganisasjoner i å kontakte lokale mediekanaler for å «selge» I-WISh 1.0-data for å øke mediedekning

Kommunikasjonsinnstilling:
• Pasientorganisasjoners kontakt med media

NEDLASTING

 

Article templateArtikkelmal

Beskrivelse:
Nyhetsartikkel som introduserer I-WISh 1.0-data som PAG-er skal publisere

Kommunikasjonsinnstilling:
• Pasientorganisasjonens kommunikasjonskanaler, f.eks. nettsteder, nyhetsbrev

NEDLASTING

 

Referanser